Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Thanh Yên lần thứ V

Thứ hai - 26/02/2024 22:20
---------------------------
Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Thanh Yên lần thứ V
Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Thanh Yên
lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029
                                                                      Người viết: Lê Thị Năm
          Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 24/01/2027 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên về lãnh đạo Đại hội Hội Khuyến học cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Điện Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029; Căn cứ Kế hoạch số 02/KH–HKH, ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện Điện Biên về việc Hướng dẫn Đại hội khuyến học cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HKH ngày 08/11/2023 của Hội Khuyến học xã Thanh Yên về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2024-2029;
          Ngày 20/12/2023 được sự cho phép của UBND huyện Điện Biên và được sự thống nhất của Thường vụ hội khuyến học huyện, Ban thường vụ đảng ủy, UBND xã, Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Thanh Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 long trọng được tổ chức, nhằm báo cáo tổng kết công tác Hội khoá IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Ông Lò Văn Hải - Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội khuyến học xã khóa IV phát biểu khai mạc
          Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Lò Thị Út – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong BTV đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ xã; Về dự đại hội còn có Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, bản, Hiêụ trưởng các trường học trên địa bàn. Đặc biệt với sự có mặt của 54 đại biểu đại diện cho 2.045 hội viên HKH của 23 chi hội khuyến học các thôn, bản, trường học, cơ quan trên địa bàn toàn xã.
Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029 của ông Lò Văn Hải - Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội khuyến học xã trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương Hội khuyến học xã đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân đưa phong trào khuyến học phát triển thành phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn, đồng thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp đã luôn đồng hành, quan tâm ủng hộ quỹ hội thông qua các chi hội, tạo tiền đề để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm sau đều cao hơn năm trước. Kết quả cụ thể:
+ Toàn xã có 23 chi hội với tổng số 2045 hội viên; số gia đình học tập hàng năm đạt trên 80%, đạt dòng họ học tập trên 50%; cộng đồng học tập đạt 100%; Đơn vị học tập đạt 100%; Đạt công dân học tập 40%; Quỹ khuyến học hằng năm của xã bình quân đạt 13,5 triệu đồng/năm; Quỹ khuyến học thôn, bản bình quân đạt 32 triệu đồng/năm. Trong nhiệm kỳ đã có 593 lượt học sinh và 55 lượt giáo viên được khen thưởng (Tổng số tiền khen thưởng là 22.580.000đ).
+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2023”, Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2023” trên địa bàn xã.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực hoạt động của hội cần được khắc phục đó là: Việc vận động xây dựng quỹ còn nhiều hạn chế, chưa được phát huy mọi nguồn lực, một số thôn, bản chưa tích cực trong việc huy động quỹ từ hội viên nên quỹ hội của các thôn, bản còn thấp; Trung tâm hoạt động cộng đồng chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả chưa cao; một số thành viên Ban giám đốc chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc phương pháp làm việc, chủ yếu các đợt tập huấn do các đoàn thể chủ động.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Thanh Yên quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực, chủ động, sáng tạo và xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: “ Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hội; động viên cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, tích cực tham gia đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập; Kết hợp chặt chẽ với nhà trường để động viên giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học bảo đảm năm sau cao hơn năm trước; vận động cán bộ và nhân dân tham gia học tập suốt đời góp phần phát triển nguồn nhân lực và phát triển nhân tài để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra”. Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể:
1. Phối hợp với các nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II đối với trường mầm non; trường tiểu học và chuẩn quốc gia giai đoạn III đối với trường THCS. Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường học đạt 100%; 100% trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.
          2. Phấn đấu hàng năm các nhà trường đều đạt tập thể tiên tiến cấp huyện trở lên.
          3. Tiếp tục duy trì số lượng chi hội hiện có: 23 chi hội, 100% các chi hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thực sự là động lực thu hút hội viên tham gia.
4. Phát triển hội viên mới, phấn đấu số hội viên 1970/5371 độ tuổi lao động; GĐHT đạt 90,3%; DHHT đạt 100%; CDHT đạt 50%; CĐHT, ĐVHT đạt 100%.
5. Tiếp tục duy trì CĐHT cấp xã  hàng năm xếp loại tốt theo tiêu chí của Thông tư số 44/2014/TT- BGD ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT.
          6. Xây dựng quỹ khuyến học, phấn đấu tổng số quỹ của HKH xã và 4 chi hội trường học, 01 Ban KH trạm Y tế, UBND xã đạt 75 triệu đồng/năm. Quỹ khuyến học các chi hội thôn, bản 3.200đ/người/năm. Quỹ khuyến học dòng họ 78 triệu đồng/năm; quỹ khuyến học các hộ gia đình trong toàn xã 600 triệu/năm. Phát động mỗi người dân, cán bộ, Công chức, viên chức và học sinh trong xã tiết kiệm 2.000 đồng một ngày để nuôi heo khuyến học, mổ heo vào ngày 05/9 hàng năm để khen thưởng hỗ trợ HS nghèo vượt khó.
          7. Phối hợp với Trung tâm HTCĐ và các ngành chức năng mở nhiều lớp học, tập huấn với nhiều chuyên đề nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng xã hội học tập, phấn đấu tổ chức được từ 4-5lớp học /năm. Các học viên là các hội viên chủ chốt tham gia học tập ở các lớp học. Phát triển các hình thức học tập không chính quy đi đôi với phát triển đa dạng hoá hình thức học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Trung tâm HTCĐ của xã duy trì hoạt động đạt loại Tốt.
          8. Phấn đấu tập thể Hội khuyến học xã được HKH huyện tặng giấy khen khen; 03 chi hội được HKH huyện tặng giấy khen; 04 cá nhân được HKH huyện tặng giấy khen.
 Trong Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí, đồng chí Cà Quốc Phú - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thanh Yên, Khoá V, nhiệm kỳ 2024-2029./.
Một số hình ảnh tại Đại hội


BCH Hội khuyến học nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội
Đ/c Cà Quốc Phú – Chủ tịch Hội khuyến học nhiệm kỳ 2024 – 2029
 phát biểu nhận nhiệm vụ
Trao quà cho các đ/c thôi giữ chức danh BCH Hội khuyến học khoá V
Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học
Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,115
  • Máy chủ tìm kiếm105
  • Khách viếng thăm2,010
  • Hôm nay53
  • Tháng hiện tại4,115
  • Tổng lượt truy cập134,646
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi